Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Trung Hoa (1915–1916)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|
|<!--- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 --->
|p1 = Trung Hoa Dân Quốc (1912-19491912–1949){{!}}Trung Hoa Dân Quốc
|flag_p1 = Flag of the Republic of China 1912-1928.svg
|image_p1 =
|s1 = Trung Hoa Dân Quốc (1912-19491912–1949){{!}}Trung Hoa Dân Quốc
|flag_s1 = Flag of the Republic of China 1912-1928.svg
|image_s1 =
Người dùng vô danh