Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Bắc Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox Former Country
|native_name = (Chính phủ Bắc Dương)中華民國
|conventional_long_name = Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc
|common_name = Trung Quốc
|continent = châu Á
|region = Đông Á
|country = [[Trung Hoa Dân Quốc]]
|era = đầuĐầu thế kỷ 20
|government_type = [[Thể chế Đại nghị|Nội các chế]] 1913-1914<br/>[[Tổng thống chế]] 1914-1916<br/> Nội các chế 1916-1923<br/>Tổng thống chế 1923-1924<br/> Nội các chế 1924<br/>Tổng thống chế 1924-1926<br/> Nội các chế 1926-1927<br/>Tổng thống chế 1924-1926<br/>Chính phủ quân sự 1927-1928
| event_start=Đại tổng thống nhậm chức
|date_end = 29 tháng 12
|
|p1 = Chính phủ Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc (1912){{!}}Chính phủ Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc
|flag_p1 = Flag of the Republic of China (1912–1928)1912-1928.svg
|p2 = Đế quốc Trung Hoa (1915–1916){{!}}Đế quốc Trung Hoa
|s2 = Chính phủ Quốc dân
|flag_s2flag_p2 = Flag of the Republic of= ChinaYuanFlag1.svg
|p3 = Phục hồi Mãn Châu
|flag_p3 = Flag_of_the_Qing_Dynasty_(1889-1912).svg
|p4 = Đại hãn quốc Mông Cổ{{!}}Bogd Khaanate
|flag_p4 = Flag of Bogd Khaanate Mongolia.svg
|s1 = Đế quốc Trung Hoa (1915–1916){{!}}Đế quốc Trung Hoa
|flag_s1 = YuanFlag1.svg
|s2 = Phục hồi Mãn Châu
|flag_s2 = Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg
|s3 = Đại hãn quốc Mông Cổ{{!}}Bogd Khaanate
|flag_s3 = Flag of the People's Republic of Mongolia (1921-1924).svg
|s2s4 = Chính phủ Quốc dân
|flag_s4 = Flag of the Republic of China.svg
|
|image_flag = Flag of China (1912–1928).svg
Người dùng vô danh