Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Bắc Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|capital = Địa phương Kinh Triệu (Bắc Kinh)
|national_motto =
|national_anthem =[[Khanh vân ca]]<br /><small>(1913-19151913–1915, 1921-19281921–1928)</small><br><center>[[Tập]]</center><br>[[Trung Hoa hùng lập vũ trụ gian]]<br /><small>(1915, 1916-19211916–1921)</small>
|common_languages = [[HánTiếng ngữHán]]
|religion =
|currency = Viên
|today =
}}
'''Chính phủ Bắc Kinh Trung Hoa Dân Quốc''' là chỉ chính phủ trung ương đặt thủ đô tại [[Bắc Kinh]] trong thời kỳ đầu kiến quốc [[Trung Hoa Dân Quốc (1912-19491912–1949)|Trung Hoa Dân Quốc]], do nhân sĩ [[Quân Bắc Dương|Bắc Dương phái]] nắm quyền nên được gọi là '''Chính phủ Bắc Dương''' ({{zh|c=北洋政府|p=běiyáng zhèngfǔ}}). Sau [[Cách mạng Tân Hợi]] bùng phát năm 1911, Chính phủ Bắc Dương là chính quyền đầu tiên được quốc tế thừa nhận kế thừa pháp thống Trung Quốc, đánh dấu [[Trung Hoa Dân Quốc]] chính thức xuất hiện<ref>[http://chowkafat.net/Legis/Asiac.html 世界各國議會年表:亞洲]</ref>. Ngày 6 tháng 10 năm 1913, [[Viên Thế Khải]] qua bầu cử trở thành đại tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, đánh dấu Chính phủ Bắc Dương chính thức thành lập<ref>[http://etds.lib.tku.edu.tw/etdservice/view_metadata?etdun=U0002-0107201011493200 北洋政府時期的文武關係(1916-1928)]</ref>, tiếp nối Chính phủ Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc<ref>[http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34494 北洋政府時期總統權力之研究(1912~1924),池炫璋著]</ref>.
 
Chính phủ Bắc Dương là một chính phủ khá dân chủ trong lịch sử Trung Quốc, cũng có cống hiến quan trọng cho duy trì chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Dưới quyền chính phủ Bắc Dương, vào năm 1917 Trung Quốc gia nhập [[phe Hiệp Ước]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ nhất]], đồng thời trong năm 1919 lấy thân phận "nước chiến thắng" tham dự [[Hội nghị hòa bình Paris, 1919|Hội nghị hòa bình Paris]], song do [[Phong trào Ngũ Tứ]] kháng nghị nên không ký vào [[Hòa ước Versailles]]<ref>{{chú thích web|url=http://news.banbijiang.com/zawen/lishi/2013/0613/127571.html|title=第一次世界大战与中华民国|publisher=半壁江山中文网|date = ngày 13 tháng 6 năm 2013}}</ref>. Năm 1928, sau khi Chiến tranh Bắc phạt kết thúc, Chính phủ Bắc Dương chính thức bị [[Chính phủ Quốc dân]] thay thế<ref>[http://findbook.tw/book/9787805193038/basic 中華民國史檔案資料匯編. 第三輯, 北洋政府:1912-1927]</ref>.
Người dùng vô danh