Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Bắc Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|country = [[Trung Hoa Dân Quốc]]
|era = Đầu thế kỷ 20
|government_type = [[Thể chế Đại nghị|Nội các chế]] 1913-1914(1913–1914)<br/>[[Tổng thống chế]] 1914-1916(1914–1916)<br/> Nội các chế 1916-1923(1916–1923)<br/>Tổng thống chế 1923-1924(1923–1924)<br/> Nội các chế (1924)<br/>Tổng thống chế 1924-1926(1924–1926)<br/> Nội các chế 1926-1927(1926–1927)<br/>Tổng thống chế 1924-1926(1924–1926)<br/>Chính phủ quân sự 1927-1928(1927–1928)
| event_start=Đại tổng thống nhậm chức
|year_start = 1913
Người dùng vô danh