Khác biệt giữa các bản “Rourea gardneriana”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''''Rourea gardneriana''''' là một loài [[thực vật có hoa]] trong họ [[Connaraceae]]. Loài này được [[Jules Émile Planchon]] miêu tả khoa học đầu tiên năm 1850.<ref name=Planchon50>Planchon J. E., 1850. [https://www.biodiversitylibrary.org/page/35414676#page/425/mode/1up Prodromus Monographiae ordinis Connaracearum - ''Rourea gardneriana'']. ''Linnaea'' 23: 417-418.</ref><ref>{{chú thích web | url=http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8400075 | title=''Rourea gardneriana'' | accessdate=ngày 15 tháng 9 năm 2013 | author=The Plant List | year=2010}}</ref>
 
Tên gọi ''gardneriana'' là để vinh danh George Gardner (1812-1849), nhà thực vật kiêm nhà thám hiểm người Scotland, đã thu thập nhiều mẫu vật thực vật ở miền bắc Brasil giai đoạn 1836-1841, sau đó là người quản lý Vườn thực vật Hoàng gia tại Peradeniya (Sri Lanka). Mẫu vật định danh thu tại bang [[Pernambuco]], số 963 trong phòng mẫu cây của [[William Jackson Hooker]] (1785-1851865).<ref name=Planchon50 /><ref>Jules Émile Planchon (1823-1888), nhà thực vật học người Pháp. Từ 1844 đến 1848 là trợ lý cho William Jackson Hooker tại Kew.</ref>
 
==Phân bố==