Khác biệt giữa các bản “Đại học Tiểu bang Ohio”

{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="float:right" "text-align:center"
|-
! colspan=4 |NationalXếp Programhạng Rankingstoàn quốc<ref name="USNWR Grad School Rankings">{{cite magazine|title=Ohio State University– U.S. News Best Grad School Rankings|magazine=U.S. News & World Report|access-date=April 27, 2020|url=https://www.usnews.com/best-graduate-schools/ohio-state-university-columbus-204796/overall-rankings}}</ref>
|-
! Chương trình sau đại học
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="float:right" "text-align:center"
|-
! colspan=4 |GlobalXếp Programhạng thế giới Rankings<ref name="USNWR Global Univ Rankings">{{cite magazine|title=Ohio State University– U.S. News Best Global University Rankings|magazine=U.S. News & World Report|access-date=April 27, 2020|url=https://www.usnews.com/education/best-global-universities/ohio-state-university-columbus-204796/overall-rankings}}</ref>
|-
! Chương trình đào tạo
217

lần sửa đổi