Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Người đoạt giải Abel”

không có tóm lược sửa đổi
 
[[Yves Meyer]] (2017){{·w}}
[[Robert Langlands]] (2018){{·w}}
[[Karen Uhlenbeck]] (2019){{·w}}
[[Hillel Furstenberg]]{{\}} [[Grigory Margulis]] (2020)
{{nowrap end}}
</div>