Khác biệt giữa các bản “Rourea minor”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor)
| species = '''''R. minor'''''
| binomial = ''Rourea minor''
| binomial_authority = ([[Joseph Gaertner|Gaertn.]]) [[Arthur Hugh Garfit Alston|Alston]], 1931
| range_map =
| range_map_caption =
| synonyms = {{collapsible list | title = Danh sách | bullets = true
| synonyms =
| ''Aegiceras minus'' <small>Gaertn., 1788</small>
| ''Cnestis acuminata'' <small>Wall., 1848 nom. inval.</small>
| ''Cnestis erecta'' <small>Blanco, 1837</small>
| ''Cnestis florida'' <small>Jack, 1822</small>
| ''Cnestis glabra'' <small>Blanco, 1837</small>
| ''Cnestis monadelpha'' <small>DC., 1825</small>
| ''Connaropsis varians'' <small>Craib, 1926</small>
| ''Connarus javanicus'' <small>Blume, 1826</small>
| ''Connarus obliquus'' <small>(C.Presl) C.Presl, 1852</small>
| ''Connarus roxburghii'' <small>Hook. & Arn., 1833</small>
| ''Connarus santaloides'' <small>Vahl, 1845</small>
| ''Omphalobium obliquum'' <small>C.Presl, 1851</small>
| ''Omphalobium pictum'' <small>Blanco, 1845</small>
| ''Pterotum procumbens'' <small>Lour., 1790</small>
| ''Rhizophora aegiceras'' <small>C.F.Gaertn., 1807</small>
| ''Rourea acropetala'' <small>Pierre, 1898</small>
| ''Rourea acuminata'' <small>Hook.f., 1876</small>
| ''Rourea afzelii'' <small>R.Br. ex Planch., 1850</small>
| ''Rourea anomala'' <small>King, 1897</small>
| ''Rourea bamangensis'' <small>De Wild. & T.Durand, 1899</small>
| ''Rourea chiliantha'' <small>Gilg, 1896</small>
| ''Rourea commutata'' <small>Planch., 1850</small>
| ''Rourea erecta'' <small>(Blanco) Merr., 1909</small>
| ''Rourea florida'' <small>Miq., 1861</small>
| ''Rourea gudjuana'' <small>Gilg, 1891</small>
| ''Rourea heterophylla'' <small>Planch., 1850</small>
| ''Rourea humilis'' <small>Blume, 1851</small>
| ''Rourea imbricata'' <small>Elmer, 1915</small>
| ''Rourea javanica'' <small>Blume, 1851</small>
| ''Rourea luzoniensis'' <small>Merr., 1919</small>
| ''Rourea microcarpa'' <small>Elmer, 1915</small>
| ''Rourea millettii'' <small>Planch., 1850</small>
| ''Rourea multiflora'' <small>Planch., 1850</small>
| ''Rourea platysepala'' <small>Baker, 1884</small>
| ''Rourea pulchella'' <small>Planch., 1850</small>
| ''Rourea rubella'' <small>Pierre, 1898</small>
| ''Rourea samoensis'' <small>Lauterb., 1908</small>
| ''Rourea santaloides'' <small>Wight & Arn., 1834</small>
| ''Rourea simplicifolia'' <small>Blume, 1851</small>
| ''Rourea sookurthoontee'' <small>Voigt, 1845</small>
| ''Rourea splendida'' <small>Gilg, 1891</small>
| ''Rourea striata'' <small>De Wild., 1909</small>
| ''Rourea subvolubilis'' <small>Elmer, 1915</small>
| ''Rourea volubilis'' <small>Merr., 1905</small>
| ''Santalodes acuminatum'' <small>(Hook.f.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes acuminata'' <small>(Hook.f.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes floridum'' <small>(Miq.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes florida'' <small>(Miq.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes heterophyllum'' <small>(Planch.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes heterophylla'' <small>(Planch.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes monadelphum'' <small>Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes monadelpha'' <small>Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes multiflorum'' <small>(Planch.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes multiflora'' <small>(Planch.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes pulchellum'' <small>(Planch.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes pulchella'' <small>(Planch.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes roxburghii'' <small>Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes simplicifolium'' <small>(Blume) Kuntze, 1891</small>
| ''Santalodes simplicifolia'' <small>(Blume) Kuntze, 1891</small>
| ''Santaloides acropetala'' <small>(Pierre) G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides acropetalum'' <small>(Pierre) G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides afzelii'' <small>(R.Br. ex Planch.) G.Schellenb., 1910</small>
| ''Santaloides anomala'' <small>(King) G.Schellenb., 1910</small>
| ''Santaloides anomalum'' <small>(King) G.Schellenb., 1910</small>
| ''Santaloides bamangensis'' <small>(De Wild. & T.Durand) G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides beccarii'' <small>G.Schellenb., 1924</small>
| ''Santaloides celebica'' <small>G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides celebicum'' <small>G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides cordata'' <small>G.Schellenb., 1924</small>
| ''Santaloides cordatum'' <small>G.Schellenb., 1924</small>
| ''Santaloides desmos'' <small>Guillaumin, 1937</small>
| ''Santaloides discolor'' <small>G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides elmeri'' <small>G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides erecta'' <small>(Blanco) G.Schellenb., 1910</small>
| ''Santaloides erectum'' <small>(Blanco) G.Schellenb., 1910</small>
| ''Santaloides floridum'' <small>(Jack) Kuntze, 1891</small>
| ''Santaloides gossweileri'' <small>Exell & Mendonça, 1952</small>
| ''Santaloides gudjuana'' <small>(Gilg) G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides gudjuanum'' <small>(Gilg) G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides luzoniensis'' <small>(Merr.) G.Schellenb., 1924</small>
| ''Santaloides minor'' <small>(Gaertn.) G.Schellenb., 1924</small>
| ''Santaloides minus'' <small>(Gaertn.) G.Schellenb., 1924</small>
| ''Santaloides papuana'' <small>G.Schellenb., 1923</small>
| ''Santaloides papuanum'' <small>G.Schellenb., 1923</small>
| ''Santaloides pierreana'' <small>G.Schellenb., 1925</small>
| ''Santaloides pierreanum'' <small>G.Schellenb., 1925</small>
| ''Santaloides platysepala'' <small>(Baker) G.Schellenb., 1928</small>
| ''Santaloides platysepalum'' <small>(Baker) G.Schellenb., 1928</small>
| ''Santaloides roxburghii'' <small>(Hook. & Arn.) Kuntze, 1891</small>
| ''Santaloides rubella'' <small>(Pierre) G.Schellenb., 1927</small>
| ''Santaloides rubellum'' <small>(Pierre) G.Schellenb., 1927</small>
| ''Santaloides samoensis'' <small>(Lauterb.) G.Schellenb., 1923</small>
| ''Santaloides siamensis'' <small>G.Schellenb., 1927</small>
| ''Santaloides splendida'' <small>(Gilg) G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides splendidum'' <small>(Gilg) G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides splendidum'' <small>(Gilg) Schellenb. ex Engl., 1915</small>
| ''Santaloides sumatrensis'' <small>G.Schellenb., 1938</small>
| ''Santaloides urophylla'' <small>G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides urophyllum'' <small>G.Schellenb., 1919</small>
| ''Santaloides vitiensis'' <small>G.Schellenb., 1938</small>
| ''Sarcotheca paniculata'' <small>Ridl., 1893</small>
| ''Sarcotheca varians'' <small>(Craib) R.Knuth, 1930</small>
| ''Tali minor'' <small>(Gaertn.) M.R.Almeida, 1996</small>
}}
}}
'''''Rourea minor''''' là một loài [[thực vật có hoa]] trong họ [[Connaraceae]]. Loài này được (Gaertn.) Alston miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.<ref>{{chú thích web|url=http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2423622| title=''Rourea minor''|accessdate=ngày 15 tháng 9 năm 2013| author=The Plant List | year =2010}}</ref>
'''Dây khế cánh nhọn''', '''dây lửa cánh hoa nhọn''', '''độc chó''', '''óc chó''', '''tróc cẩu''', '''dây độc''' (tại Hòn Tre), '''danh''' (tại Bảo Lộc) hay hồng diệp đằng (红叶藤) (danh pháp khoa học: '''''Rourea minor''''') là một loài [[thực vật có hoa]] trong họ [[Connaraceae]]. Loài này được (Gaertn.) Alston miêu tả khoa học đầu tiên năm 1931.<ref>{{chú thích web|url=http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2423622| title=''Rourea minor''|accessdate=ngày 15 tháng 9 năm 2013| author=The Plant List | year =2010}}</ref>
 
==Chú thích==