Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Loan Tể”

n (Maihuongly đã đổi Thảo luận:Loan Tể thành Thảo luận:Loan Tử qua đổi hướng: Tên gọi chính xác )
:“仔” trong “灣仔” là tiếng Quảng Đông, có nghĩa là nhỏ, phải đọc là “tể” chứ không đọc là “tử” như trong “仔細” (tử tế). [[Thành viên:Kiendee|Kiendee]] ([[Thảo luận Thành viên:Kiendee|thảo luận]]) 03:29, ngày 6 tháng 7 năm 2017 (UTC)
::Tôi cũng có hỏi thêm một số bạn Quảng Đông, họ có xác nhận với tôi là chữ này là chữ Quảng Đông, nghĩa là nhỏ. Vậy nếu không còn ý kiến nào khác tôi sẽ đổi hướng bài lại. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 04:27, ngày 6 tháng 7 năm 2017 (UTC)
:::Loan Tể 灣仔 nghĩa là Vịnh nhỏ (Về nghĩa của chữ Tể 仔, mời bạn xem https://hvdic.thivien.net/whv/仔), bạn {{u|Maihuongly}} nên tham khảo kỹ trước khi đổi tên bài. Mong bạn suy nghĩ và đổi lại tên cũ vì tên này đã được thống nhất trong suốt một thời gian dài. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 19:25, ngày 28 tháng 5 năm 2020 (UTC)