Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Bửu Tủng”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = An Hóa Quận vương
| tên gốc = 安郡王
| tước vị = [[Hoàng tử]] [[nhà Nguyễn]]
| hình =
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| tên đầy đủ = '''Nguyễn Phúc Bửu Tủng''' (hoặc '''Tung''')<br>阮福寶𡾼
| thụy hiệu = <font color = "grey">Đôn Chính An Hóa Quận vương<br>敦正安郡王</font>
| tước hiệu = An Hóa công (truy tặng)<br>An Hóa Quận vương (truy tặng)
| cha = Nguyễn Cảnh Tông<br>[[Đồng Khánh]]
| nơi an táng = Phường [[Thủy Xuân]], [[Huế]]
}}
'''Nguyễn Phúc Bửu Tủng''' (còn đọc là '''Tung''') ([[chữ Hán]]: 阮福寶𡾼; ? – [[1900]]), tước phong '''An Hóa Quận vương''' (安郡王)<ref name=":3">''Hoàng tộc lược biên'', tr.28</ref>, là một [[hoàng tử]] con vua [[Đồng Khánh]] [[nhà Nguyễn]] trong [[lịch sử Việt Nam]].
 
== Tiểu sử ==
Năm [[Thành Thái]] thứ 12 ([[1900]]), hoàng tử Bửu Tủng mất khi mới chừng 14 - 15 tuổi, không con cái<ref name=":1">''Đại Nam thực lục'', phụ biên, mục 0947</ref>. Vua sai chọn đất tốt ở hành cung Vạn Tuế trong cấm thành làm nơi đặt phần mộ cho hoàng tử<ref name=":1" />. Tẩm mộ của ông nằm ở phía đông nam của [[lăng Đồng Khánh]] (nay thuộc phường [[Thủy Xuân]], [[Huế]]).
 
Tháng 12 (âm lịch), năm [[Khải Định]] thứ 2 ([[1917]]), vua truy tặng cho người em Bửu Tủng làm '''An Hóa công''' (安公), [[thụy]] là '''Đôn Chính''' (敦正)<ref name=":2">''Đồng Khánh Khải Định chính yếu'', tr.307-308</ref>. Vua xuống dụ, có lời rằng: “''Cố đệ Bửu Tung, thuở nhỏ thông minh, đến tuổi thiếu niên mất sớm, như đóa hoa tràm vừa trổ, hương ngát đã tan bay''”<ref name=":2" />.
 
Năm sau ([[1918]]), tháng 6 (âm lịch), vua [[Khải Định]] cho Công tôn Bửu Diễm, con của công tử Ưng Quyền (Quyền là con của ''Kiên Thái vương'' [[Nguyễn Phúc Hồng Cai|Hồng Cai]]), tập phong làm ''Huyện hầu'', sang quá kế ở phòng An Hóa công<ref name=":2" />. Do Bửu Diễm về vai vế là em họ của vua [[Khải Định]] và An Hóa công Bửu Tủng nên phải đổi tên thành Vĩnh Thùy cho phù hợp với bài [[Đế hệ thi]]<ref name=":3" /><ref name=":2" />. Vĩnh Thùy giữ chức ''Tả tôn khanh [[phủ Tôn Nhân]]'', con trai ông (không rõ tên) tập tước ''Hương công''<ref name=":3" />.
 
Dưới thời vua [[Bảo Đại]], Bửu Tủng được truy tặng làm '''An Hóa Quận vương''' (安郡王), nhưng không rõ là vào năm nào<ref name=":3" />.
 
== Tham khảo ==
261

lần sửa đổi