Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

* [[Đàm (họ)|Đàm]]
* [[Đào (họ)|Đào]]
* [[Đầu (họ)|Đầu]]
* [[Đậu (họ người)|Đậu]]
* [[Đèo (họ)|Đèo]]
*Họ Mầu hay Màu của người dân tộc Mường tại Phú Lão, Lạc Thuỷ, Hoà Bình. Gồm 2 chi, hơn 200 Đinh.
*Họ người Ba Na Kon Tum trước 1975 thì thường kèm theo tên thánh theo đạo Công giáo, sau 1975 để phân biệt nên chính phủ đặt A là con trai như A Lơi A Minh, còn gái thì Y Blan Y Thoai... cho có họ.
*Họ Đầu tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có bác sỹ Đầu Đăng Ninh.
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh