Khác biệt giữa các bản “Bệnh truyền nhiễm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| Alt =
| Caption = <!--A false-colored [[Micrograph]] shows a [[Sốt rét]] [[Apicomplexan life cycle]] migrating through the [[Midgut]] [[Biểu mô]].-->
| field = [[Bệnh truyền nhiễm (chuyên khoa y tế)|Bệnh truyền nhiễm]]
| field = [[Infectious medicine]]
| DiseasesDB =28832
| ICD10 = {{ICD10|A|00||a|00}}-{{ICD10|B|99||b|99}}