Khác biệt giữa các bản “Người Bồ Đào Nha”

không có tóm lược sửa đổi
|pmc=6358624|bibcode=2019NatCo..10..551B}}</ref><ref name="Olalde2019">{{cite journal|last=Olalde|first=Iñigo|display-authors=etal|title=The genomic history of the Iberian Peninsula over the past 8000 years|journal=Science|volume=363|issue=6432|year=2019|pages=1230–1234|doi=10.1126/science.aav4040|pmid=30872528|pmc=6436108|bibcode=2019Sci...363.1230O}}</ref>
 
Tỷ lệ Y-DNA ở miền bắc và miền trung Bồ Đào Nha ngày nay cho thấy một tỷ lệ nhỏ huyết thống nam giới từ các bộ tộc thuộc [[ngữ hệ German]] đến sau thời kỳ La Mã với tư cách là tầng lớp cầm quyền, bao gồm [[Suebi]],<ref name="eupedia1"> https://www.eupedia.com/genetics/spain_portugal_dna.shtml </ref><ref> https://www.historyfiles.co.uk/KingListsEurope/BarbarianSuevi.htm </ref><ref>{{Cite web |url=http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/rpa/rpa16/18_323-350.pdf |title=Archived copy |access-date=20 December 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191220164531/http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/rpa/rpa16/18_323-350.pdf |archive-date=20 December 2019 |url-status=dead }}</ref><ref>{{cite web|url=http://bibliografia.bnportugal.gov.pt/bnp/bnp.exe/registo?1671752 |title=BNP - Os búrios |publisher=Bibliografia.bnportugal.gov.pt |date= |accessdate=21 January 2020}}</ref><ref>https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/121781/2/229486.pdf</ref> [[Vandals]]<ref>{{cite web|url=https://www.academia.edu/37321555 |title=(PDF) IN TEMPORE SUEBORUM. The time of the Suevi in Gallaecia (411-585 AD). |publisher=Academia.edu |date= |accessdate=21 January 2020}}</ref>và [[Visigoths]],<ref>{{cite web|url=https://books.openedition.org/cvz/2148?lang=en |title=L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique |publisher=Books.openedition.org |date=23 January 2014}}</ref><ref> https://alpha.sib.uc.pt/?q=content/o-património-visigodo-da-l%C3%ADngua-portuguesa </ref> người cai trị trong khoảng ba trăm năm. Cuối cùng, sự chiếm đóng của người Moor ở vùng [[Iberia]] cũng để lại một đóng góp di truyền nhỏ của người Do Thái và người [[Ả Rập-Berber]][[bán đảo Iberia]].<ref name="Bycroft2019" /><ref name="Olalde2019" />
 
Do ảnh hưởng phạm vi lịch sử của [[Đế quốc Bồ Đào Nha]] và sự xâm chiếm thuộc địa ở [[châu Phi]], [[châu Á]] và [[châu Mỹ]] cũng như làn sóng di cư mà cộng đồng người Bồ Đào Nha có mặt ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.