Khác biệt giữa các bản “VCenter”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
| developer = [[VMware|VMware, Inc.]]
| released = {{Start date and age|2003|12|05|df=no}}
| latest release version = 7.0.0.10300- build 16189094<ref>https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/rn/vsphere-esxi-vcenter-server-70700a-release-notes.html</ref><br>
| latest release date = {{Start date and age|2020|05|19|df=no}}
| working state = Đang hoạt động