Khác biệt giữa các bản “PewPew”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
<!-- Vui lòng không xóa hoặc thay đổi tin nhắn xóa bài này cho đến khi cuộc thảo luận đã kết thúc. -->
{{Afd/dated|trang=PewPew|ngày=26|tháng=tháng Năm|năm=2020|đã thế=rồi}}<!-- Sau khi biểu quyết được đóng lại, xin vui lòng đặt trên trang thảo luận: {{Đã biểu quyết giữ|1=Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/PewPew}} -->
<!-- Kết thúc tin nhắn xóa bài, vui lòng sửa đổi sau dòng này -->
{{độ nổi bật|tiểu sử}}
{{đừng nhầm lẫn|PewDiePie}}{{Infobox YouTube personality