Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Á thần”

Không có tóm lược sửa đổi
Trong thế giới Hy Lạp và La Mã cổ đại, khái niệm về một á thần không có một định nghĩa nhất quán và thuật ngữ liên quan hiếm khi xuất hiện. <ref name="Talbert">{{Chú thích tạp chí|last=Talbert|first=Charles H.|date=January 1, 1975|title=The Concept of Immortals in Mediterranean Antiquity|journal=Journal of Biblical Literature|volume=94|issue=3|pages=419–436|doi=10.2307/3265162|issn=0021-9231|jstor=3265162}}</ref>   <ref name="Lewis">{{Chú thích sách|title=[[A Latin Dictionary |An Elementary Latin Dictionary]]|last=Lewis|first=Charlton T.|last2=Short|first2=Charles|date=1980|publisher=Clarendon Press|isbn=9780198642015|edition=Revised|location=Oxford|page=767}}</ref>   <ref>[http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=semi&highlight=semideus semi-] - "half, demi-, semi-; as, semestris, semi-monthly; semesus, half-eaten; semideus, demigod, etc.; hence, also, for small, thin, light, etc.; as, semicinctium, semifunium, semipiscina, semispatha, al.—Only a very few of these compounds are ante-Aug.; most of them, indeed, belong only to the post-class. per."</ref>
 
Việc sử dụng thuật ngữ này được ghi lại sớm nhất xảy ra trong các văn bản được gán cho các nhà thơ [[Hy Lạp Cổ xưa|Hy Lạp cổ đại]] [[Hómēros|Homer]] và [[Hēsíodos|Hesiod]] . Cả hai đều mô tả những anh hùng đã chết là {{Lang|grc-Latn|hemitheoi}} hay "nửa thần". Trong những trường hợp này, từ này không có nghĩa đen là những nhân vật này có một cha mẹ là thần thánh và một người là phàm nhân. <ref name="Hansen">{{Chú thích sách|title=Classical Mythology: A Guide to the Mythical World of the Greeks and Romans|last=William|first=Hansen|date=2005|publisher=Oxford University Press|isbn=0195300351|location=New York|page=199}}</ref> Thay vào đó, những người thể hiện "sức mạnh, quyền lực, gia đình tốt và behaviorhành vi tốt" được gọi là [[anh hùng]], và sau khi chết, họ có thể được gọi là   ''hemitheoi'', một quá trình đã được gọi là "anh hùng hóa". <ref name="Price">{{Chú thích tạp chí|last=Price|first=Theodora Hadzisteliou|date=1 January 1973|title=Hero-Cult and Homer|journal=Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte|volume=22|issue=2|pages=129–144|issn=0018-2311|jstor=4435325}}</ref> Pindar cũng sử dụng thuật ngữ này thường xuyên như một từ đồng nghĩa với "anh hùng". <ref name="Lid&S">{{Chú thích sách|title=[[A Greek–English Lexicon]]|last=Liddell|first=Henry George|last2=Scott|first2=Robert|date=1894|publisher=Oxford University Press|edition=5th|location=Oxford|page=596}}</ref>
 
Theo tác giả La Mã [[Cassius Dio]], [[Viện nguyên lão La Mã|Thượng viện La Mã đã]] tuyên bố [[Julius Caesar]] là một á thần sau chiến thắng 46 TCN của ông tại [[Trận Thapsus|Thapsus]] . <ref name="Dio">{{Chú thích sách|title=Roman History|last=Dio|first=Cassius|at=43.21.2}}</ref> Tuy nhiên, Dio đã viết vào thế kỷ thứ ba CE - nhiều thế kỷ sau cái chết của Caesar - và các nhà phê bình hiện đại đã đặt ra nghi ngờ về việc Thượng viện có thực sự làm điều này hay không. <ref name="Fishwick">{{Chú thích tạp chí|last=Fishwick|first=Duncan|date=January 1, 1975|title=The Name of the Demigod|journal=Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte|volume=24|issue=4|pages=624–628|issn=0018-2311|jstor=4435475}}</ref>
* các á thần hoặc ''semones'' (người sống trong bầu khí quyển phía trên)
* các ''bóng ma (manes)'' và bóng ma của anh hùng (sống ở trong tầng khí quyển thấp)
* các vị thần sống trên trái đất như các fauns và satyrs
 
== Celtic ==