Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

 
== Liên kết ngoài ==
 
*[http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30087&cn_id=510679 Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên nền tảng tư tưởng giáo dục mở của Bác Hồ ]
 
 
*[http://tintuc.xalo.vn/00-49041339/vien_si_tien_si_khoa_hoc_cao_van_phuong_don_nhan_huan_chuong_lao_dong_hang_nhi.html VS.TSKH. Cao Văn Phường - đón nhận Huân chương lao động hạng II]
119

lần sửa đổi