Khác biệt giữa các bản “Lex loci contractus”

==Giải thích==
Khi vụ việc pháp lý phải đưa ra tòa và tất cả mọi đặc trưng của vụ việc này đều có tính chất địa phương, tòa án sẽ áp dụng quy tắc ''[[lex fori]]'' (luật tòa án - nghĩa là luật hiện đang được áp dụng tại khu vực đó), để ra phán quyết cho vụ việc. Nhưng nếu trong vụ việc có các yếu tố "nước ngoài", thì tòa có thể buộc phải xem xét hệ thống xung đột pháp luật để cân nhắc:
*Tòa có hay không có thẩm quyền pháp lý để tiếp nhận và xem xét vụ việc (xem thêm vấn đề [[lựa chọn tòa án]]);
*Tòa sau đó phải nêu ra các đặc trưng của các vấn đề, nghĩa là định vị các nền tảng thực sự của vụ việc vào các lớp pháp lý tương ứng của chúng; và
*Sau đó áp dụng các quy tắc [[lựa chọn luật]] để quyết định luật nào sẽ được áp dụng cho mỗi lớp pháp lý này.
19.003

lần sửa đổi