Khác biệt giữa các bản “Lex loci contractus”

*Sau đó áp dụng các quy tắc [[lựa chọn luật]] để quyết định luật nào sẽ được áp dụng cho mỗi lớp pháp lý này.
 
''Lex loci contractus'' là một trong các lựa chọn có thể của các quy tắc luật được áp dụng cho các vụ việc trong việc thử nghiệm giá trị pháp lý của một [[hợp đồng (xung đột luật)|hợp đồng]]. Ví dụ, giả sử một người là A cư trú tại [[Canada]] và một người tên là B thường trú tại [[Pháp]], ký kết một hợp đồng thông qua [[thư điện tử|e-mail]]. Họ thỏa thuận gặp nhau tại bang [[New York (bang)|New York]] để ghi đĩa CD nhạc [[hip hop]]. Lựa chọn liên quan (có thể) của các quy tắc luật có thể là:
*[[Lex domicilii]] (luật nơi cư trú): để xác định xem các bên có hay không có [[năng lực pháp lý]] để ký kết hợp đồng;
*''Lex loci contractus'': có thể là rất khó để thiết lập trong trường hợp này do chẳng bên nào đã rời khỏi [[nước (luật)|nước]] mình (dựa vào các quy tắc bưu chính để [[chào hàng và chấp nhận]] trong một vài [[lex causae]] (luật nguyên nhân) giả định có thể tạo ra các kết quả khác nhau);
19.003

lần sửa đổi