Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tùy chọn đóng mở”

không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật lại mới nhất theo en:Template:Collapsible option (từ 792166971 đến 893536118))
'''{{big|Khả năng hiển thị ban đầu:}}''' hiện tại mặc định là '''{{big|{{#switch:{{{default|{{{mặc định|}}}}}}|collapsed=collapsed|expanded=expanded|autocollapse|#default=autocollapse}}}}'''
 
Để thiết lập khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu này, hãy sử dụng thêm một [[Trợ giúp:Bản mẫu#Tham số|tham số]] {{thông số|{{{parameter_name|state}}}}} như thể được sử dụngsau:
<ul>
<li>{{thông số|{{{parameter_name|state}}}|collapsed}}: <code><nowiki>{{</nowiki><includeonly>{{</includeonly>{{#if:{{{nobase|}}}| |BASE}}PAGENAME<includeonly>}}</includeonly><nowiki>|</nowiki>{{{parameter_name|state}}}<nowiki>=collapsed}}</nowiki></code> để hiển thị bản mẫu bị sậptrạng thái đóng, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó</li>
<li>{{thông số|{{{parameter_name|state}}}|expanded}}: <code><nowiki>{{</nowiki><includeonly>{{</includeonly>{{#if:{{{nobase|}}} | |BASE}}PAGENAME<includeonly>}}</includeonly><nowiki>|</nowiki>{{{parameter_name|state}}}<nowiki>=expanded}}</nowiki></code> để hiển thị bản mẫu đượcở trạng thái mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ</li>
<li>{{thông số|{{{parameter_name|state}}}|autocollapse}}: <code><nowiki>{{</nowiki><includeonly>{{</includeonly>{{#if:{{{nobase|}}} | |BASE}}PAGENAME<includeonly>}}</includeonly><nowiki>|</nowiki>{{{parameter_name|state}}}<nowiki>=autocollapse}}</nowiki></code>
<ul>
<li>hiển thị bản mẫu được thu gọn vàovề thanh tiêu đề nếu đó là một {{tlx|thanh điều hướng}}, một {{tlx|thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn</li>
<li>hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang</li>
</ul></li></ul>
Nếu tham số {{thông số|{{{parameter_name|state}}}}} trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số {{thông số|default}} trong bản mẫu ''Tùy chọn đóng mở''. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang đánh giá trị {{big|'''<code>{{#switch:{{{default|{{{mặc định|}}}}}}|collapsed=collapsed|expanded=expanded|autocollapse|#default=autocollapse}}</code>'''}}.<!--
-->{{#if:{{{align|}}}|
:{{thông số|align|{{var|value}}}} cũng có sẵn; trong đó {{var|value}} có thể là một trong hai giá trị <code>right</code> hoặc <code>left</code>. Mặc định là {{kbd|center}}.
}}{{#if:{{{title-background|}}}|:{{thông số|title-background|{{var|value}}}} cũng có sẵn; trong đó {{var|value}} có thể là một trong hai giá trị {{kbd|hộp điều hướngnavbox}} hoặc {{kbd|color}}. Mặc định là {{kbd|none}}, và mặc định là {{{kbd|hộp điều hướng}} đến mặc định màu sắc hộp điều hướng.
}}{{#if:{{{width|}}}|
:{{thông số|width|{{var|value}}}} cũng có sẵn; trong đó {{var|value}} có thể là một trong hai giá trị {{kbd|{{var|N}} [em/%/px]}} hoặc {{kbd|auto}}. Mặc định là {{kbd|100%}}.
}}<!--
Thêm {{khóa-bản mẫu}} nếu trang bản mẫu trong đó bản mẫu này được nhúng là bị khóa: