Khác biệt giữa các bản “Trò chơi điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Các trò chơi dùng máy [[điện báo]] đánh chữ==
{{main article|Text-basedTrò gamechơi dựa trên văn bản}}
Hình thức sớm nhất của trò chơi máy tính để đạt được bất kỳ cấp độ sử dụng chủ đạo nào trò chơi đánh chữ bằng máy điện báo (dựa trên nền tảng chữ và số).
Các trò chơi Teletype thiếu màn hình hiển thị video và thay vào đó trình bày trò chơi cho người chơi bằng cách in một loạt các ký tự trên giấy mà người chơi đọc khi nó xuất hiện từ trục lăn. Thực tế điều này có nghĩa là mỗi hành động được thực hiện sẽ yêu cầu một dòng giấy và do đó, một bản ghi cứng của trò chơi vẫn còn sau khi nó được chơi. Điều này tự nhiên có xu hướng giảm kích thước của không gian chơi [[game]] hoặc thay vào đó để yêu cầu một lượng lớn giấy.
*''[[The Oregon Trail]]'' (1971) - phiên bản sớm nhất
*''[[Trek73]]'' (1973)
*''[[Dungeon]]'' (1975)
*''[[Super Star Trek]]'' (1975)
*''[[Colossal Cave Adventure]]'' (1976) - phiên bản sớm nhất