Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

(→‎Đặc điểm chung của ngôn ngữ lập trình: viết được dấu và viết chữ tiếng việt)
{{DISPLAYTITLE:tiếng việt}}
{{chú thích trong bài}}
{{1000 bài cơ bản}}[[Tập tin:Programming language textbooks.jpg|nhỏ|phải|250px|Tủ sách giáo khoa dạy cả những ngôn ngữ lập trình phổ biến và không phổ biến. Hàng ngàn ngôn ngữ và phương ngữ lập trình đã được thiết kế trong lịch sử máy tính.]]
* Dữ liệu và cấu trúc dữ liệu
* Câu lệnh và dòng điều khiển
* Các tên và các tham <span lang="vi" dir="ltr">số</span>
* Các cơ chế tham khảo và sự tái sử dụng
 
[[Thể loại:Thuật ngữ máy tính|tiếng việt]]
[[Thể loại:Ký hiệu|tiếng việt]]
[[Thể loại:Tiếng việt]]
Người dùng vô danh