Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần)”

n
* Bệnh viện 354 trực thuộc Tổng cục Hậu cần theo Quyết định số 118/2002/QĐ-BQP ngày 6/9/2002 và Quyết định số 146/QĐ-BQP ngày 11/10/2002 của Bộ Quốc phòng.
* Ngày 14/11/2013 Bộ Quốc phòng có Quyết định số 4488/QĐ-BQP công nhận xếp hạng 1 đối với Bệnh viện 354.
*Ngày 23/1/2014 Bệnh viện chính thức được đổi tên gọi thành Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cụcục Hậu cần) theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng<ref>{{Chú thích web|url = https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thong-nhat-ten-goi-cac-benh-vien-quan-doi-364040|title = Thống nhất tên gọi các bệnh viện Quân đội}}</ref>.
==Nhiệm vụ==
* Khám bệnh và điều trị cho các đối tượng: quân đội, gia đình quân nhân, bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế.