Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần)”

n
Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện 354 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần): Tất cả cá Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
n (Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện 354 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần): Tất cả cá Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)