Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Bệnh viện 354 Quân đội nhân dân Việt Nam”

Mai Trung Dung đã đổi Thảo luận:Bệnh viện 354 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần): Tất cả cá Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
(Mai Trung Dung đã đổi Thảo luận:Bệnh viện 354 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần): Tất cả cá Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)