Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y)”

n
Mai Trung Dung đã đổi Thảo luận:Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y): Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
n (Mai Trung Dung đã đổi Thảo luận:Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y): Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)