Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 175”

Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 thành Bệnh viện Quân y 175 qua đổi hướng: Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
(Mai Trung Dung đã đổi Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 thành Bệnh viện Quân y 175 qua đổi hướng: Các Bệnh viện trong quân đội đều được đổi tên gọi mới có chữ "quân y" trước phiên hiệu theo Quyết định số 214/QĐ-BQP ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)