Khác biệt giữa các bản “Lã Thanh Huyền”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| yearsactive=2003 - nay
| Vai diễn chú ý = [[Linh Từ quốc mẫu|Trần Thị Dung]] trong ''[[Thái sư Trần Thủ Độ (phim truyền hình)|Thái sư Trần Thủ Độ]]'' <br> Lam trong ''[[Zippo, mù tạt và em]]''
| spouse ={{marriage | Hoàng Trần Anh | ngày 24 tháng 3 nămMarch 2011 |}}
| children = 1 (con trai)
| domesticpartner=