Khác biệt giữa bản sửa đổi của “DOI”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Hệ thống DOI ứng dụng công nghệ [[Handle System]] của Hãng Thúc đẩy Nghiên cứu Quốc gia (CNRI).
 
Vào tháng 3 năm 2020, 2,59% tất cả các tài liệu tham khảo trên Wikipedia tiếng Việt có DOI.<ref name="science2020refs">{{cite journal | access-date = 2020-06-02| doi = 10.3390/info11050263 | url = https://www.mdpi.com/2078-2489/11/5/263/htm | issue = 5 | title = Modeling Popularity and Reliability of Sources in Multilingual Wikipedia | last3 = Abramowicz | volume = 11 | date = 2020-05-13 | journal = Information | last2 = Węcel | first3 = Witold | first2 = Krzysztof | first = Włodzimierz |last = Lewoniewski }}</ref>
 
== Xem thêm ==
2

lần sửa đổi