Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

n (Đã lùi lại 1 sửa đổi của 2402:800:61C7:6D1B:F83C:6E10:4E20:2CE9 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của ChanComThemPho. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Ngày [[29 tháng 12]] năm [[1978]], huyện Ba Vì thuộc thành phố [[Hà Nội]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-phe-chuan-viec-phan-vach-lai-dia-gioi-thanh-pho-Ha-Noi-TPHCM-cac-tinh-Ha-Son-Binh-Vinh-Phu-Cao-Lang-Bac-Thai-Quang-Ninh-va-Dong-Nai-vb42744t13.aspx Nghị quyết về việc phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Ngày [[2 tháng 6]] năm [[1982]], chuyển 7 xã: Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Trung Sơn Trầm, Xuân Sơn về [[Sơn Tây (thị xã)|thị xã Sơn Tây]] quản lý và chuyển 2 xã: Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc về huyện [[Phúc Thọ]] quản lý. Huyện Ba Vì còn lại 32 xã.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-101-HDBT-phan-vach-dia-gioi-thi-xa-Son-Tay-huyen-Ba-Vi-huyen-Phuc-Tho-thanh-pho-Ha-Noi-vb44066t17.aspx Quyết định 101-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ thuộc thành phố Hà Nội]</ref>
 
Ngày [[3 tháng 3]] năm [[1987]], thành lập thị trấn Quảng Oai (tách ra từ xã Tây Đằng).<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-45-HDDBT-thanh-lap-thi-tran-cua-cac-huyen-ba-vi-soc-son-thanh-pho-ha-noi-vb37299t17.aspx Quyết định 45-HĐBT năm 1987 thành lập thị trấn của các huyện Ba Vì và Sóc Sơn thuộc thành phố Hà Nội ]</ref>
 
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], tái lập tỉnh Hà Tây, huyện Ba Vì lại trở về với tỉnh [[Hà Tây (tỉnh)|Hà Tây]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-vb42808t13.aspx Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành ]</ref>.
 
Ngày [[29 tháng 8]] năm [[1994]], hợp nhất thị trấn Quảng Oai và xã Tây Đằng thành thị trấn [[Tây Đằng]].
 
Ngày [[29 tháng 5]] [[năm]] [[2008]], Quốc hội thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh [[Hà Tây (tỉnh)|Hà Tây]] cũ và tỉnh [[Phú Thọ]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-14-2008-QH12-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-tinh-Ha-Tay-va-tinh-Phu-Tho-giua-tinh-Binh-Phuoc-va-tinh-Dong-Nai-vb68075t13.aspx Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành]</ref>. Theo đó, toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Đức được chuyển về thành phố [[Việt Trì]], tỉnh Phú Thọ (nay xã Tân Đức đã sáp nhập vào phường [[Minh Nông]] thuộc thành phố Việt Trì).
 
Huyện Ba Vì còn lại 1 thị trấn và 30 xã, giữ ổn định cho đến nay.
* [[Tây Đằng (đường Hà Nội)|Tây Đằng]]
* [[Vân Trai (đường Hà Nội)|Vân Trai]]
<!--* [[Vân Hòa (đường Hà Nội)|Vân Hòa]]
* [[Yên Bài (đường Hà Nội)|Yên Bài]]-->
{{Div col end}}
<!--* [[Vân Hòa (đường Hà Nội)|Vân Hòa]]
* [[Yên Bài (đường Hà Nội)|Yên Bài]]-->
 
== Giao thông ==
*[[Đường giao thông|Đường bộ]]: có [[quốc lộ 32]] chạy qua thị trấn Tây Đằng, nối [[Sơn Tây, (thị Nộixã)|thị xã Sơn Tây]] với, [[Hưng HóaNội|thủ (thịđô trấn)|Hưng HóaNội]] với [[tỉnh]] [[Phú Thọ]] và đi các tỉnh [[Vùng Tây Bắc (Việt Nam)|vùng Tây Bắc Bắc Bộ]]. Trên [[Quốc lộ (Việt Nam)|quốc lộ]] này, đoạn cuối tại [[xã]] [[Thái Hòa, Ba Vì|Thái Hòa]], có [[cầu Trung Hà]], <nowiki/>bắc qua [[sông Đà]].
*[[Đường thủy]]: [[sông Hồng]], [[sông Đà]] và [[sông Tích]].