Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần)”

n
* Ban Tài chính.
* Ban Hành chính.
* Ban Quản lý nhàNhà Tangtang lễ.
||'''Khối NộiNgoại'''
* Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình B1
* Khoa Ngoại chung B3
* Khoa Gây mê hồi sức B5
* Khoa Mắt B7
* Khoa Răng - Hàm - Mặt B8
* Khoa Tai - Mũi - Họng B9
* Khoa Sản Phụ B11
|-
|'''Khối NgoạiNội'''
* Khoa Nội cán bộ A1
* Khoa Tim - Thận - Khớp - Nội tiết và Hô hấp A2
* Khoa Hồi sức cấp cứu A12
* Khoa Thận - Lọc máu A14
|-
|'''Khối Ngoại'''
* Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình B1
* Khoa Ngoại chung B3
* Khoa Gây mê hồi sức B5
* Khoa Mắt B7
* Khoa Răng - Hàm - Mặt B8
* Khoa Tai - Mũi - Họng B9
* Khoa Sản Phụ B11
||'''Khối Cận lâm sàng'''
* Khoa Khám bệnh
* Khoa Trang bị
* Khoa Dược
|-
| colspan="2" |'''Các bộ phận được thành lập theo QĐ của Giám Đốc Bệnh viện'''
* Bộ phận Công nghệ thông tin
* Bộ phận Can thiệp mạch
* Bộ phận Khám bệnh theo yêu cầu
* Bộ phận Lễ tân
|}