Khác biệt giữa các bản “Kiểu chữ”

n (từ khóa mới cho Thể loại:Kiểu chữ: " " dùng HotCat)
* [http://abc.planet-typography.com/ ABC typography] – Introduction to the most famous typefaces
* Named parts of a letter: [http://typomil.com/anatomy/index.html Type Anatomy 1.0]
*[https://symbols.vn/chu-kieu.html Tạo Chữ Kiểu] - Ứng dụng
* [http://nwalsh.com/comp.fonts/FAQ/ Nwalsh.com], comp.fonts FAQ