Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

không có tóm lược sửa đổi
| mã hành chính =
| mã bưu chính =
|vai trò hành chính=Thành lị Thành phố Thuận An|biển số xe=61-C1-C2|dân tộc=Kinh|số điện thoại=0274.3755202|web=https://thuanan.binhduong.gov.vn/laithieu}}
'''Lái Thiêu''' là một [[Phường (Việt Nam)|phường]] thuộc [[Thành phố (Việt Nam)|thành phố]] [[Thuận An]], [[Tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Bình Dương]], [[Việt Nam]].
 
Người dùng vô danh