Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thời gian Unix”

Thời gian Unix hiện tại
(Thêm thông tin mô tả về Unix time và sự cố năm 2038)
(Thời gian Unix hiện tại)
<div style="text-align:center;border:1px solid #dbdbdb;border-radius:4px;padding:5px;width:220px;margin-left:4em;float:right;">'''Thời gian Unix hiện tại'''<br>{{#time:U}} {{purge|(Cập nhật)}}<br>({{#time:c}})</div>
'''Thời gian Unix''' ([[tiếng Anh]]: '''Unix time''', '''Epoch time''' hay '''[[POSIX]] time''') là hệ thống mô tả một điểm trong thời gian. Thời gian Unix được định nghĩa bằng số [[giây]] kể từ 00:00:00 theo [[giờ Phối hợp Quốc tế]] (UTC) ngày 1 tháng 1 năm 1970<ref name="single-unix-abcsourcespec-4.15">{{Chú thích web|url=http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/V1_chap04.html#tag_04_15|tiêu đề=The Open Group Base Specifications Issue 7, section 4.15 Seconds Since the Epoch|nhà xuất bản=[[The Open Group]]|ngày truy cập=ngày 2 tháng 5 năm 2014}}</ref>, trừ đi [[giây nhuận]]. Mỗi ngày được xử lý như thể nó chứa chính xác 86400 giây, vì vậy số giây nhuận sẽ không được tính. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều hành Unix-like cũng như nhiều định dạng tệp, hệ điều hành khác. Tuy nhiên, thời gian Unix không phải là một biểu diễn chính xác của UTC, chẳng hạn giây nhuận trong UTC có giá trị bằng với giây liền trước đó theo biểu diễn của thời gian Unix. Thời gian Unix có thể được kiểm tra trên hầu hết các hệ thống Unix bằng cách gõ lệnh <code>date +%s</code>.
 
2

lần sửa đổi