Khác biệt giữa các bản “Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Quan điểm của Phật giáo ==
Theo [[Phật giáo]] thì người đã tu luyện lâu năm, tích nhiều phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ được hưởng phước trời tức là khi chết linh hồn sẽ lên được cõi trời. Sống cuộc sống hạnh phúc, thanh cao. Tuy nhiên cõi Tiên chưa hoàn toàn giải hết được nợ nghiệp của trần gian nên người ở '''cõi Tiên''' vẫn chịu bị '''[[luân hồi]] [[đầu thai]]''' '''chuyển kiếp''' xuống các cõi dưới khi mà hết phước.
 
== Xem thêm: ==