Khác biệt giữa các bản “Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Quan điểm của Phật giáo ==
Theo [[Phật giáo]] thì người đã tu luyện lâu năm, tích nhiều phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ được hưởng phước trời tức là khi chết '''[[linh hồn]]''' sẽ lên được cõi trời. Sốnghưởng cuộc sống hạnhthanh phúccao, thanhhạnh caophúc. Tuy nhiên cõi Tiên chưa hoàn toàn giải hết được '''nợ nghiệp''' của trần gian nên người ở '''cõi Tiên''' vẫn chịu bị '''[[luân hồi]] [[đầu thai]]''' '''chuyển kiếp''' xuống các cõi dưới khi mà hết phước.
 
== Xem thêm: ==