Khác biệt giữa các bản “Thành bang Hy Lạp”

không có tóm lược sửa đổi
{{lịch sử Hy Lạp}}
'''Thành bang''' hay '''Polis''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|p|ɒ|l|ɨ|s}}; '''{{lang-grc-gre|[[:wikt:πόλις|πόλις]]''',}} {{IPA-elgrc|pólis|ancpron}}), pluralsố nhiều '''''poleis''''' ({{IPAc-en|icon|ˈ|p|ɒ|l|eɪ|z}}, '''{{lang|grc|πόλεις'''}} {{IPA-el |póleːs|}}), có nghĩa là thành phố ở [[Hy Lạp]]. Trong sử ký hiện đại, "Polis" thường được sử dụng để chỉ đến thành bang [[Hy Lạp cổ đại]], chẳng hạn như [[Athena cổ điển]] và những thành phố đương thời, vì vậy Polis thường được dịch là ''Nhà nước thành bang''.
 
== Đọc thêm ==