Khác biệt giữa các bản “Tiên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Quan điểm của Phật giáo ==
Theo [[Phật giáo]] thì người đã tu luyện lâu năm, tích nhiều phước đức trong nhiều đời, nhiều kiếp sẽ được hưởng phước trời tức là khi [[chết]] '''[[linh hồn]]''' sẽ lên được cõi trời hưởng cuộc sống thanh cao, hạnh phúc. Tuy nhiên cõi Tiên chưa hoàn toàn giải hết được '''nợ nghiệp''' của trần gian nên người ở '''cõi Tiên''' vẫn phải chịu '''[[luân hồi]] [[đầu thai]]''' '''chuyển kiếp''' xuống các cõi dưới khi hết phước.
 
== Xem thêm: ==