Khác biệt giữa các bản “Công suất”

Một đơn vị đo công suất hay gặp khác dùng để chỉ công suất [[động cơ]] là [[mã lực]] (viết tắt là ''HP'').
:1 HP = 0,746 [[kilô|k]]W tại Anh
:1 HP = 0,736 [[kilô|k]]W tại Quần TaoPháp
 
Trong truyền tải điện, đơn vị đo công suất hay dùng là [[KVA]] ([[kilô]] [[Volt]] [[Ampe]]):
Người dùng vô danh