Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dân chủ điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Internet|expandedl}}
{{Các dạng chính phủ}}
'''Dân chủ điện tử''' (một sự kết hợp giữa hai từ [[Xuất bản điện tử|điện tử]] và [[dân chủ]]), còn có tên là '''dân chủ kỹ thuật số''' hay '''dân chủ Internet''', là cách sử dụng [[Côngcông nghệ thông tin và truyền thông]] (ICT) trong các quá trình [[chính trị]] và các quá trình [[cai trị]] (governance).<ref>{{cite web|url=http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038449.pdf|title=Characterizing E-Participation in Policy-Making|author=Ann Macintosh|authorlink=Ann Macintosh|date=2004|publisher=2004 International Conference on System Sciences|accessdate=15 Dec 2014}}</ref> Dân chủ điện tử bao gồm thông tin thế kỷ 21 và công nghệ truyền thông để phát huy dân chủ; các công nghệ như [[công nghệ dân sự]] và [[chính phủ điện tử]]. Nó là một [[chính phủ]] trong đó các công dân trưởng thành được coi là hợp lệ để [[Đầu phiếu|bầu cử|]] tương ứng với các điều lệ [[luật pháp]] của hình thức [[dân chủ trực tiếp]].<ref name=ICT_impact>{{cite web|url=http://www.ijetae.com/files/Volume4Issue1/IJETAE_0114_109.pdf|title=The Impact of ICT on Reinforcing Citizens' Role in Government Decision Making|publisher=International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering|author1=Hosein Jafarkarimi|author2=Alex Sim|author3=Robab Saadatdoost|author4=Jee Mei Hee|date=Jan 2014|accessdate=15 Dec 2014}}</ref>
 
== Tham khảo ==