Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dân chủ điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Các dạng chính phủ}}
'''Dân chủ điện tử''' (một sự kết hợp giữa hai từ [[Xuất bản điện tử|điện tử]] và [[dân chủ]]), còn có tên là '''dân chủ kỹ thuật số''' hay '''dân chủ Internet''', là cách sử dụng [[công nghệ thông tin và truyền thông]] (ICT) trong các quá trình [[chính trị]] và [[cai trị]] (governance).<ref>{{cite web|url=http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038449.pdf|title=Characterizing E-Participation in Policy-Making|author=Ann Macintosh|authorlink=Ann Macintosh|date=2004|publisher=2004 International Conference on System Sciences|accessdate=15 Dec 2014}}</ref> Dân chủ điện tử bao gồm thông tin thế kỷ 21 và các công nghệ truyền thông để phát huy nền dân chủ; các chẳng hạn như [[công nghệ dân sự]] và [[chính phủ điện tử]]. Nó là một [[chính phủ]] trong đó các công dân trưởng thành được coi là hợp lệ để [[Đầu phiếu|bầu cử]] tương ứng với việc [[dân chủ trực tiếp|đề xuất, phát triển và tạo ra]] các điều [[pháp luật|luật]].<ref name=ICT_impact>{{cite web|url=http://www.ijetae.com/files/Volume4Issue1/IJETAE_0114_109.pdf|title=The Impact of ICT on Reinforcing Citizens' Role in Government Decision Making|publisher=International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering|author1=Hosein Jafarkarimi|author2=Alex Sim|author3=Robab Saadatdoost|author4=Jee Mei Hee|date=Jan 2014|accessdate=15 Dec 2014}}</ref>
 
Dân chủ điện tử bao gồm các điều kiện xã hội, kinh tế và văn hóa cho phép thực thi [[tự do chính trị]] bình đẳng và tự do. Theo Sharique Hassan Manazir,<ref>{{Cite web|url=https://scholar.google.co.in/citations?user=KD-7VigAAAAJ&hl=en|title=SHARIQUE HASSAN MANAZIR - Google Scholar Citations|website=scholar.google.co.in|accessdate=18 May 2020}}</ref> sự bao hàm của kỹ thuật là một sự kế thừa cần thiết của một nền dân chủ điện tử.<ref name="March 5th">{{Cite web|url=https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2019/03/05/why-the-uns-e-government-survey-in-india-needs-to-better-understand-the-idea-of-digital-inclusion/|title=Why the UN's e-government survey in India needs to better understand the idea of digital inclusion|date=2019-03-05|website=South Asia @ LSE|language=en-US|access-date=2019-06-27}}</ref>
 
== Tham khảo ==