Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dân chủ điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Dân chủ điện tử''' (một sự kết hợp giữa hai từ [[Xuất bản điện tử|điện tử]] và [[dân chủ]]), còn có tên là '''dân chủ kỹ thuật số''' hay '''dân chủ Internet''', là cách sử dụng [[công nghệ thông tin và truyền thông]] (ICT) trong các quá trình [[chính trị]] và [[cai trị]] (governance).<ref>{{cite web|url=http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038449.pdf|title=Characterizing E-Participation in Policy-Making|author=Ann Macintosh|authorlink=Ann Macintosh|date=2004|publisher=2004 International Conference on System Sciences|accessdate=15 Dec 2014}}</ref> Dân chủ điện tử bao gồm thông tin thế kỷ 21 và các công nghệ truyền thông để phát huy nền dân chủ; các chẳng hạn như [[công nghệ dân sự]] và [[chính phủ điện tử]]. Nó là một [[chính phủ]] trong đó các công dân trưởng thành được coi là hợp lệ để [[Đầu phiếu|bầu cử]] tương ứng với việc [[dân chủ trực tiếp|đề xuất, phát triển và tạo ra]] các điều [[pháp luật|luật]].<ref name=ICT_impact>{{cite web|url=http://www.ijetae.com/files/Volume4Issue1/IJETAE_0114_109.pdf|title=The Impact of ICT on Reinforcing Citizens' Role in Government Decision Making|publisher=International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering|author1=Hosein Jafarkarimi|author2=Alex Sim|author3=Robab Saadatdoost|author4=Jee Mei Hee|date=Jan 2014|accessdate=15 Dec 2014}}</ref>
 
Dân chủ điện tử bao gồm các điều kiện xã hội, kinh tế và văn hóa cho phép thực thi [[tự do chính trị]] bình đẳng và tự do. Theo Sharique Hassan Manazir,<ref>{{Cite web|url=https://scholar.google.co.in/citations?user=KD-7VigAAAAJ&hl=en|title=SHARIQUE HASSAN MANAZIR - Google Scholar Citations|website=scholar.google.co.in|accessdate=18 May 2020}}</ref> sự bao hàm của kỹ thuật số là một sự kế thừa cần thiết của một nền dân chủ điện tử.<ref name="March 5th">{{Cite web|url=https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2019/03/05/why-the-uns-e-government-survey-in-india-needs-to-better-understand-the-idea-of-digital-inclusion/|title=Why the UN's e-government survey in India needs to better understand the idea of digital inclusion|date=2019-03-05|website=South Asia @ LSE|language=en-US|access-date=2019-06-27}}</ref>
 
== Tham khảo ==