Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dân chủ điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Dân chủ điện tử bao gồm các điều kiện xã hội, kinh tế và văn hóa cho phép thực thi [[tự do chính trị]] bình đẳng và tự do. Theo Sharique Hassan Manazir,<ref>{{Cite web|url=https://scholar.google.co.in/citations?user=KD-7VigAAAAJ&hl=en|title=SHARIQUE HASSAN MANAZIR - Google Scholar Citations|website=scholar.google.co.in|accessdate=18 May 2020}}</ref> sự bao hàm của kỹ thuật số là một sự kế thừa cần thiết của một nền dân chủ điện tử.<ref name="March 5th">{{Cite web|url=https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2019/03/05/why-the-uns-e-government-survey-in-india-needs-to-better-understand-the-idea-of-digital-inclusion/|title=Why the UN's e-government survey in India needs to better understand the idea of digital inclusion|date=2019-03-05|website=South Asia @ LSE|language=en-US|access-date=2019-06-27}}</ref>
 
== Xem thêm ==
{{Colbegin}}
* [[Chính phủ điện tử]]
* [[Kỹ trị]]
{{Colend}}
 
 
== Tham khảo ==