Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bồ tát”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* [[Phổ Hiền]] (zh. 普賢, sa. ''samantabhadra'', ja. ''fugen'', bo. ''kun tu bzang po'' ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་)
* [[Bát bộ Kim Cương|Kim Cương Thủ]] (zh. 金剛手, sa. ''vajrapāṇi'', ja. ''kongōshu'', bo. ''phyag na rdo rje'' ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་)
*[[Đa-la|Đa la]] (zh. 多羅, sa. ''tārā'',Tara, Drolma, bo. ''sgrol-ma'' སྒྲོལ་མ་)
*[[Đa-la|Đa la]]
 
== Hình ảnh các Bồ Tát ở Việt Nam ==