Khác biệt giữa các bản “Ninh Thủy”

==Địa lý==
Phường Ninh Thủy nằm ở phía đông thị xã Ninh Hòa, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp [[biển Đông]] ([[vịnh Vân Phong]]), đông nam giáp xã [[Ninh Phước, Ninh Hòa|Ninh Phước]]
*Phía tây giáp phường [[Ninh Diêm]]
*Phía nam giáp xã [[Ninh Phú]]