Khác biệt giữa các bản “Umji”

 
==Liên kết ngoài==
{{CommonscatCommons category-inline|Kim Umji|Umji}}
 
* [http://sourcemusic.com/ko/girf_profile.php Trang web chính thức] {{ko icon}}
* [http://www.instagram.com/gfriendofficialummmmm_j.i GFriendUmji] trên [[Instagram]] {{ko icon}}
* [http://gfriendofficial.jp Trang web chính thức] {{ja icon}}
* [http://cafe.daum.net/gfrdofficial GFriend] trên Daum Cafe
* [http://www.facebook.com/gfrdofficial GFriend] trên [[Facebook]]
* [http://www.instagram.com/gfriendofficial GFriend] trên [[Instagram]] {{ko icon}}
* [http://www.instagram.com/gfriend_japan_official GFriend] trên [[Instagram]] {{ja icon}}
* [http://lineblog.me/gfriend_japan GFriend] trên Line Blog
* {{Weibo|6552265669|GFriend}}
* [http://twitter.com/gfrdofficial GFriend] trên [[Twitter]] {{ko icon}}
* [http://twitter.com/GFRDofficialJP GFriend] trên [[Twitter]] {{ja icon}}
* [http://www.tiktok.com/@official_gfriend GFriend] trên [[TikTok]]
* [http://www.vlive.tv/channels/F73FF GFriend] trên [[V Live (trang web)|V Live]]
* [http://www.weverse.io/en/index.html GFriend] trên [[Weverse]]
* [http://www.youtube.com/user/gfrdofficial GFriend] trên [[YouTube]]
 
{{GFriend}}{{Source Music}}{{Big Hit Entertainment}}