Khác biệt giữa các bản “România”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 153.203.171.48 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của JohnsonLee01)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[Tập tin:Ceausescu Anul Nou.jpg|nhỏ|200x200px|[[Nicolae Ceaușescu]], lãnh đạo România từ năm 1965 cho đến năm 1989.|thế=|trái]]
Trong thời gian Liên Xô chiếm đóng România, chính phủ Cộng sản đã kêu gọi bầu cử mới vào năm 1946 (chiến thắng gian lận), với 70% số phiếu bầu<ref>Giurescu, "«Alegeri" după model sovietic", p.17 (citing Berry), 18 (citing Berry and note); Macuc, p.40; Tismăneanu, p.113</ref>. Vì vậy, họ nhanh chóng thành lập chính họ như là lực lượng chính trị thống trị<ref>{{chú thích web|url=http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/rotoc.html#ro0037|publisher=Federal research Division, Library of Congress|title=Romania: Country studies – Chapter 1.7.1 "Petru Groza's Premiership"|accessdate=ngày 31 tháng 8 năm 2008|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080914061032/http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/rotoc.html#ro0037|archivedate=ngày 14 tháng 9 năm 2008|df=-all}}</ref>. [[Gheorghe Gheorghiu-Dej]], một lãnh đạo đảng Cộng sản bị cầm tù năm 1933, trốn thoát năm 1944 đã trở thành lãnh đạo Cộng sản đầu tiên của România. Năm 1947, ông và những người khác buộc vua [[Mihai I của România|Mihai I]] phải thoái vị và rời khỏi đất nước, và tuyên bố Romania là một nước cộng hòa nhân dân<ref>{{chú thích web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html|publisher=CIA – The World Factbook|title=Romania|accessdate=ngày 31 tháng 8 năm 2008|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080910005158/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html|archivedate=ngày 10 tháng 9 năm 2008|df=-all}}</ref><ref>{{chú thích web|url=http://www.ed-u.com/ro.html|title=Romania – Country Background and Profile|publisher=ed-u.com|accessdate=ngày 31 tháng 8 năm 2008|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081210194350/http://www.ed-u.com/ro.html|archivedate=ngày 10 tháng 12 năm 2008|df=-all}}</ref>. România vẫn thuộc sự chiếm đóng
trực tiếp quân sự và kiểm soát kinh tế của Liên Xô cho đến cuối những năm 1950. Trong thời gian này, tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của România đã bị các công ty Liên Xô-România hợp tác (SovRoms), liên tục các mục đích khai thác đơn phương<ref>{{chú thích web|first=Carmen |last=Rîjnoveanu |title=Romania's Policy of Autonomy in the Context of the Sino-Soviet Conflict |year=2003 |page=1 |publisher=Czech Republic Military History Institute, Militärgeschichtliches Forscheungamt |url=http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/07autredossiers/groupetravailhistoiremilitaire/pdfs/2003-gthm.pdf |archiveurl=https://web.archive.org/web/20080624195137/http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/07autredossiers/groupetravailhistoiremilitaire/pdfs/2003-gthm.pdf |archivedate=ngày 24 tháng 6 năm 2008 |format=PDF |accessdate=ngày 31 tháng 8 năm 2008 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref>{{chú thích sách|last=Roper|first=Stephen D.|title=Romania: The Unfinished Revolution |place=London |publisher=Routledge|year=2000|isbn=90-5823-027-9|page=18}}</ref><ref>{{chú thích sách|last=Cioroianu|first=Adrian|author-link=Adrian Cioroianu |title=On the Shoulders of Marx. An Incursion into the History of Romanian Communism|language=Romanian|publisher=Editura Curtea Veche|year =2005|location=Bucharest|pages=68–73|isbn=973-669-175-6}}</ref>.
 
Người dùng vô danh