Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Minh Vương MTP (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Chanhquocnghiem)
Thẻ: Lùi tất cả
| 002 || align="left" |'''{{flag|Ấn Độ}}'''|| 1.375.874.187 || Tháng 12, 2019 || 17,74% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 003 || align="left" |'''{{flag|HoaViệt KỳNam}}'''|| 3301.273221.458321.333 || Tháng 12, 2019 || 41,26% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 004 || align="left" |'''{{flag|IndonesiaHoa Kỳ}}'''|| 270330.856273.521458 || Tháng 12, 2019 || 34,4926% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 005 || align="left" |'''{{flag|BrasilIndonesia}}'''|| 213270.103856.040521 || Tháng 12, 2019 || 23,7549% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 006 || align="left" |'''{{flag|PakistanBrasil}}'''|| 206213.475103.732040 || Tháng 12, 2019 || 2,6675% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015007 || align="left" |'''{{flag|Việt NamPakistan}}'''|| 97206.892475.584732 || Tháng 12, 2019 || 12,2666% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 007 || align="left" |'''{{flag|Nigeria}}'''|| 203.619.755 ||Tháng 12, 2019 || 2,63% || style="font-size 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 013 || align="left" |'''{{flag|Philippines}}'''|| 108.908.658 || Tháng 12, 2019 || 1,40% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 014015 || align="left" |'''{{flag|Ai Cập}}'''|| 102.047.379 || Tháng 12, 2019 || 1,32% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 015 || align="left" |'''{{flag|Việt Nam}}'''|| 97.892.584 || Tháng 12, 2019 || 1,26% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 016 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Dân chủ Congo|name=CHDC Congo}}'''|| 88.148.337 || Tháng 12, 2019|| 1,14% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
Người dùng vô danh