Khác biệt giữa các bản “Hoàng Văn Thái”

(Đã lùi lại 1 sửa đổi của Toilahoanglong (thảo luận): Chả khác gì nhau, thay vậy đọc rất lủng củng. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
*Đường Hoàng Văn Thái tại tỉnh [[Phú Thọ]]
*Đường Hoàng Văn Thái tại [[Điện Biên Phủ|Thành phố Điện Biên Phủ]], tỉnh [[Điện Biên]], nằm dưới chân [[Đồi A1]] gồm những địa danh như nghĩa trang A1, đường đôi kéo dài gần hầm [[Christian de Castries|Đờ-cát-xtơ-ri]] và là một trong những dãy phố chính tại đây
*Đường Hoàng Văn Thái tại thành phố [[Đồng Hới]], tỉnh [[Quảng Bình]].
*Đường Hoàng Văn Thái tại [[Đồng Xoài]], tỉnh [[Bình Phước]].
*Đường Hoàng Văn Thái tại thị trấn Tân Châu, huyện [[Tân Châu, Tây Ninh|Tân Châu]], tỉnh [[Tây Ninh]].