Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

* [[Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam|Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinaline]] <ref name="thuocchinhphu" />
* Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
* Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (- Cienco 1)<ref name="cienco">Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông viết tắt là Cienco</ref>
* [[Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4]] - Cienco 4
* Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Cienco 5
* Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - Cienco 6
* Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Cienco 8
* Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ - Vinawaco